• تاریخ انتشار : 1400/09/04 - 08:04
  • تعداد بازدید کنندگان خبر : 24

انیمیشن در خصوص پویش (حرف و گفت) روز چهارم (خانواده ساختار مند) با عنوان (جایگاه خود را در خانواده بیابیم)

201052.mp3 انیمیشن در خصوص پویش (حرف و گفت) روز چهارم (خانواده ساختار مند) با عنوان (جایگاه خود را در خانواده بیابیم)

پویش «حرف و گفت» با عنوان «روابط خانوادگی سالم» به‌طور مشترک با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ یکم تا هفتم آذر 1400 برگزار خواهد شد.

  • گروه خبری : معاونت و مراکز ستادی,معاونت بهداشت
  • کد خبر : 201052
اسماعیل  استاجی
فیلمبردار/ تدوین کننده

اسماعیل استاجی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید