اعظم صادقی: همکاری کادر درمانی در شرایط بحرانی بسیار مهم است

اعظم صادقی: همکاری کادر درمانی در شرایط بحرانی بسیار مهم است

پرستار بخش ICU جنرال بیمارستان امیر اعلم در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران سختی های مراقبت از بیماران کرونا و خاطرات روزهای اول شیوع این بیماری را بیان و تاکید کرد مردم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند و به فکر سایرین باشند.

 عمل جراحی موفقیت آمیز خروج توده بزرگ شکمی به وزن ۲۸ کیلوگرم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

عمل جراحی موفقیت آمیز خروج توده بزرگ شکمی به وزن ۲۸ کیلوگرم در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به همت گروه اورولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) توده بزرگ شکمی با وزن 28 کیلو با موفقیت جراحی شد. بیمار 50 ساله با مشکل تنگی نفس، راه رفتن و توده بزرگ شکم یکشنبه 23 شهریور ۹۹ بدون هیچگونه آسیبی عمل شد. در حال حاضر بیمار باحال عمومى مناسب در بخش اورولوژی بسترى است.

دکتر مجید سروری: جنس بحران تلخ است و شيريني آن واکنش هايي است که آدم هاي بحران از خودشان نشان مي دهند

دکتر مجید سروری: جنس بحران تلخ است و شيريني آن واکنش هايي است که آدم هاي بحران از خودشان نشان مي دهند

متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی گروه داخلی بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بحران کرونا فقط بحران پزشکي نيست يک بحران اجتماعي است زيرا همه روابط و رفتار ما را دچار تغيير کرده است. صورت مسئله ما در ابتداي بحران کرونا داخل بيمارستان نبود؛ پشت درب بيمارستان بود. ما از بحران کليشه اي مثل زلزله در ذهن داريم؛ بحران هاي پيش از اين پايانش مشخص بود اما کوويد مثل زلزله اي است که قرار است تا مدت نامعلوم بلرزد بنابراين پيامدهاي آن ادامه دار است.

دکتر محمد عبداللهی: براي دانشجوي پزشکي که بايد بيمار ببيند درس هاي آموزشي با فضاي مجازي حل شدني نيست

دکتر محمد عبداللهی: براي دانشجوي پزشکي که بايد بيمار ببيند درس هاي آموزشي با فضاي مجازي حل شدني نيست

عضو هیات علمی گروه جنرال داخلی بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: صداوسيما نتوانست ترس منطقي را به مردم منتقل کند؛ نه ترسي که وسواس گونه باشد و نه نترسي که همه چيز را کنار بگذارند! عمده سرمايه بايد روي پيشگيري متمرکز شود.

افتتاح ساختمان جدید بیمارستان رازی تهران با 176 تخت

افتتاح ساختمان جدید بیمارستان رازی تهران با 176 تخت

رئیس جمهور در بیست و چهارمین هفته از افتتاح طرح‌های مهم ملی کشور ۲۶ پروژه از جمله ساختمان جدید بیمارستان رازی تهران با 176 تخت و زیربنای 21 هزار و 500 متر مربع را به صورت مجازی افتتاح کرد. در این مراسم دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه و معاونان توسعه، آموزشی، درمان، دانشجویی و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت حضوری این بیمارستان را افتتاح و از بخش های مختلف آن دیدن کردند.

شیوا شهابیان: روي پساب خروجي بيمارستان و تصفيه آن حساسيت زيادي داشتيم

شیوا شهابیان: روي پساب خروجي بيمارستان و تصفيه آن حساسيت زيادي داشتيم

مسئول بهداشت محیط مجتمع بیمارستان امیر اعلم در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حضور مسئولان در کنارمان سنگيني کار را برايمان قابل هضم کرده بود. تشويق کارکنان باعث دلگرمي مي شد.

مهندس آرمین عطایی: بخش دياليز بيماران کرونايي را در کمتر از 24 ساعت راه اندازي کرديم

مهندس آرمین عطایی: بخش دياليز بيماران کرونايي را در کمتر از 24 ساعت راه اندازي کرديم

سرپرست مهندسی پزشکی بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تشريح اقدامات اين واحد در روزهاي اول شيوع کرونا به نقش خيرين در تامين تجهيزات پزشکي اشاره کرد و گفت: اگر واقعيت هاي موجود را براي خيرين ترسيم کنيم و ابعاد آن را توضيح دهيم قطعا مشارکت آنها را جلب خواهيم کرد.

محمدرضا صادقی: در بحران کرونا عاشقانه کار کردن و از جان مايه گذاشتن کادر درماني  ستودني بود

محمدرضا صادقی: در بحران کرونا عاشقانه کار کردن و از جان مايه گذاشتن کادر درماني ستودني بود

پرستار اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حضور نيروهاي جهادي در کنار کادر درماني از نظر رواني براي ما بسيار خوب بود و بازتاب جهاني داشت. گاهي لازم است از خودگذشتگي نشان دهيم تا بار کار کم شود. شايد کسي باور نکند، بعد از نماز مغرب براي رسيدگي به بيماران رفتم و تا نماز صبح بدون هيچ استراحت و خوردو خوراک کار کردم و بازهم ادامه دادم.

دکتر ندا علیجانی: کرونا باعث افزايش آموزش هاي مجازي شد و همه ما با شبکه مجازي ارتباط برقرار کرديم

دکتر ندا علیجانی: کرونا باعث افزايش آموزش هاي مجازي شد و همه ما با شبکه مجازي ارتباط برقرار کرديم

متخصص بیماری های عفونی بیمارستان شریعتی در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نيروهاي جهادي بايد در شرايط عادي آموزش داده شوند زيرا در شرايط بحران آموزش تحت تاثير قرار مي گيرد. براي شهرهاي جنوبي وبينار برگزار کرديم. حضور نيروي غيردرماني در کنار کادر درماني کمک کننده است.