محتوای خبری مجتمع بیمارستانی امیراعلم

لیست اخبار صفحه :1
دکتر نیما رضایی: تا پایان سال هیچ مشکل بودجه‌ای برای طرح‌های پژوهشی در دانشکده پزشکی نخواهیم داشت
بازدید معاون پژوهشی و گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع بیمارستان امیراعلم

دکتر نیما رضایی: تا پایان سال هیچ مشکل بودجه‌ای برای طرح‌های پژوهشی در دانشکده پزشکی نخواهیم داشت

در جلسه‌ای با حضور دکتر نیما رضایی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه در محوطه خانه هدایت مجتمع بیمارستانی امیراعلم، پیرامون ظرفیت های همکاری بین گروهی در پژوهش و آموزش بحث و تبادل‌نظر شد.