محتوای خبری مجتمع بیمارستانی امیراعلم

تجلیل از کارکنان فعال در زمینه واکسیناسیون کووید ۱۹ در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

تجلیل از کارکنان فعال در زمینه واکسیناسیون کووید ۱۹ در مجتمع بیمارستانی امیراعلم

با تقدیم هدایایی از کارکنان فعال در زمینه واکسیناسیون کووید ۱۹ در مجتمع قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امیراعلم، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در دیداری که تیم مدیریت اجرایی مجتمع در دفتر رئیس بیمارستان با کارکنان فعال در واکسیناسیون داشتند، با اهدای هدایایی از زحمات آن‌ها تجلیل شد.