محتوای خبری مرکز قلب تهران

لیست اخبار صفحه :1
پیام دکتر فراهانی رئیس مرکز قلب تهران، به مناسبت روز پزشک

پیام دکتر فراهانی رئیس مرکز قلب تهران، به مناسبت روز پزشک

اول شهریور ماه، که مقارن با زادروز پزشک برجسته و طبیب و فیلسوف شهیر ایرانی، ابوعلی سینا و روز پزشک نامیده شده است را به همه اساتید، پزشکان، پیراپزشکان و خصوصا همکاران عزیزم در مرکز قلب تهران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم.