محتوای خبری مرکز قلب تهران

دکتر کریمی: به جامعه پرستاری می گویم دستمریزاد؛ خوب عمل کردید، خوب گل زدید؛ برنده شما هستید
مصاحبه اختصاصی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با ویژه نامه مرکز قلب تهران به مناسبت روز پرستار

دکتر کریمی: به جامعه پرستاری می گویم دستمریزاد؛ خوب عمل کردید، خوب گل زدید؛ برنده شما هستید

رئیس دانشگاه در گفت وگو با روابط عمومی مرکز قلب تهران به تمام جامعه پرستاری که در حال خدمت رسانی هستند خدا قوت و خسته نباشید گفت و افزود: دستمریزاد، خوب عمل کردید، خوب گل زدید؛ برنده شمایید امیدوارم که سلامت و به خدمت‌رسانی همچنان مشغول باشید و بدانید که آدم‌هایی امثال من که در صفوف مدیریتی هستیم و از نزدیک با این قضیه آشنا هستیم قدرشان را می‌دانیم و امیدوارم که بیشتر از این هم دانسته شود.