رضا یوسفی: در شرایط سخت است که باید برای خدمت به همنوع داوطلب بود

رضا یوسفی: در شرایط سخت است که باید برای خدمت به همنوع داوطلب بود

به منظور گرامیداشت مقام همکاران صدیق خدمات و همچنین به منظور عرض خسته نباشید و خداقوت در این روزهایی که با بحران کرونا درگیرهستیم؛ با رضا یوسفی، نیروی نمونه خدمات شاغل در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور که در بخش ویژه بیماران کرونا مشغول به کار است به گفتگو نشسته ایم.

مالک معصومی: دوست دارم در راه شکست کرونا خدمتگذار باشم

مالک معصومی: دوست دارم در راه شکست کرونا خدمتگذار باشم

به منظور گرامیداشت مقام همکاران صدیق خدمات و همچنین به منظور عرض خسته نباشید و خداقوت در این روزهایی که با بحران کرونا درگیرهستیم؛ با مالک معصومی، نیروی نمونه خدمات شاغل در مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور که در بخش ویژه بیماران کرونا مشغول به کار است به گفتگو نشسته ایم.

دکتر صالحي: نگاه برخي همکاران به کرونا نگاه جنگ کلاسيک بود اما نياز به اقدامات چريکي تر بود/در روزهاي اول شيوع کرونا خيلي ها مي ترسيدند اما يک عده با شجاعت ايستادند

دکتر صالحي: نگاه برخي همکاران به کرونا نگاه جنگ کلاسيک بود اما نياز به اقدامات چريکي تر بود/در روزهاي اول شيوع کرونا خيلي ها مي ترسيدند اما يک عده با شجاعت ايستادند

*کلاهخود نبود و جلوي دشمن بي کلاهخود ايستادند * براي نجات بيماران با حداقل استانداردها بي محابا به جنگ ويروس رفتيم *ما بايد کوويد فرندلي شويم نه به اين مفهوم که احتياط نکنيم * در ايران زيرساخت هاي عفوني قوي داريم و توانست کرونا را مديريت کند * نسبت به خيلي از کشورها نمره قبولي گرفتيم * من با لباس فضايي نمي توانم با بيمار ارتباط عاطفي برقرار کنم *ما بايد به کار اوليه خودمان برگرديم و بيماران خود را درمان کنيم *ما بايد با حضور کوويد به زندگي ادامه دهيم

دکتر مصطفی معین: پاندمی  مهیب کرونا، باعث یک خیزش و تحرک علمی و پژوهشی فراگیر در علوم پزشکی شد

دکتر مصطفی معین: پاندمی مهیب کرونا، باعث یک خیزش و تحرک علمی و پژوهشی فراگیر در علوم پزشکی شد

رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی گفت: از آغاز پاندمی Covid-19 تا این زمان وقفه ای در فعالیت های پژوهشی، آزمایشگاهی و خدمات تشخیصی و درمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، ( با رعایت دقیق توصیه های بهداشتی)، ایجاد نشده است.

وضعیت آمادگی زیرساخت های فناوری اطلاعات در دانشگاه برای ارائه آموزشهای مجازی و راه اندازی کلینیک های مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا
مصاحبه با دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و سرپرست دانشکده مجازی

وضعیت آمادگی زیرساخت های فناوری اطلاعات در دانشگاه برای ارائه آموزشهای مجازی و راه اندازی کلینیک های مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا

دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و سرپرست دانشکده مجازی در مصاحبه ای در خصوص وضعیت آمادگی بستر فناوری اطلاعات دانشگاه و نحوه همکاری تیم های مختلف در فعالیت های راه‌اندازی، استقرار، پشتیبانی و اجرای سامانه های آموزش مجازی، برگزاری وبینارها، ویدیو کنفرانسها، کلاسهای آنلاین و راه اندازی کلینیک های مجازی در زمان شیوع بیماری کرونا توضیحاتی ارائه داد.