محتوای خبری معاونت پژوهشی

سومین جلسه شورای پژوهشی در سال ۹۹ برگزار شد

سومین جلسه شورای پژوهشی در سال ۹۹ برگزار شد

با حضور دکتر محمدعلی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، سومین جلسه شورای پژوهشی در سال ۹۹ به منظور بررسی طرح های تحقیقاتی و اولویت های پژوهشی به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.

بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

در راستای هم افزایی و مساعدت در تکمیل ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دکتر محمدعلی صحرائیان و هیئت همراه از ساختمان جدید این مرکز دیدن کردند.