گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 94/05/01 - 12:48
  • تعداد بازدید خبر : 1844
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

نخستين ها/ دكتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول كرسي داروهاي جالينوسي

برگرفته از كتاب نخستين ها: دكتر مقدم در باب آبهاي كاني و آشاميدني ايران و ميكروبهاي سودمند و داروهاي ايراني تحقيقات زيادي كرده و در باب شيمي تجزيه و آبهاي كاني ايران چهار جلد كتاب تاليف كرده است. وي از طرف سازمان برنامه هفت ساله مامور بررسي آبهاي كاني آذربايجان و آب درياچه رضاييه (اروميه) شد. در بررسي لجن درياچه رضاييه متوجه مقدار قابل توجهي قير شد كه نشان از وجود نفت در اين منطقه بود.

53209.mp3 نخستين ها/ دكتر صادق مقدم ؛ استاد و مسئول كرسي داروهاي جالينوسي

روابط عمومي دانشگاه در نظر دارد با هدف آشنايي بيشتر دانشگاهيان به خصوص دانشجويان گرامي با اساتيدي كه نقش برجسته اي در شكل گيري دپارتمانها و مجموعه هاي ارزشمند دانشگاه داشته اند، ستوني را تحت عنوان "نخستين ها" به اين امر اختصاص دهد. كتاب ارزشمند نخستين ها اثر استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان در شروع منبع اوليه اين ستون خواهد بود ولي در ادامه به آن محدود نبوده و خوانندگان گرامي مي توانند شخصيت هاي برجسته مد نظر خود را به همراه معرفي زندگينامه و معرفي خدمات و آثار ايشان پيشنهاد دهند. هدف ديگر اين ستون ايجاد تعاملي دو سويه با خانواده بزرگ دانشگاه در درجه اول و تمامي ايرانيان در درجه بعد در جهت گردآوري آثار، اسناد، خاطرات و خدمات اين بزرگان است.

دكتر مقدم به سال 1287 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تهران و تحصيلات عاليه را در دانشكده داروسازي پاريس به پايان رساند و پايان نامه خود را در باب "مان هاي  ايران" در سال 1930 ميلادي از تصويب گذراند و دانشنامه دكتراي داروسازي را دريافت كرد. پايان نامه وي در آن سال حايز رتبه اول شد و از طرف آكادمي داروسازان پاريس به دريافت جايزه لوروا نايل آمد.
دكتر مقدم در سال 1309 به ايران بازگشت و در وزارت فرهنگ مشغول به كار شد. ابتدا به سمت دبير شيمي دبيرستان شرف و استاد رشته داروهاي جالينوسي دانشكده داروسازي منصوب شد. در سالهاي بعد تدريس رشته هاي شيمي، ميكروب شناسي، آب شناسي و بهداشت دانشكده مذكور به ايشان محول شد.
در سال 1313 رياست آزمايشگاه شيمي بنگاه پاستور ايران را برعهده گرفت و دو سال بعد به دعوت انستيتو پاستور پاريس براي مطالعات علمي به فرانسه رهسپار شد، مدت 6 ماه در بنگاه مذكور به كار مشغول بود و دروس و عمليات ميكروب شناسي عمومي و ميكروبهاي سودمند را فراگرفت. وي در بازگشت تعدادي از ميكروبهاي سودمند و ميكروب هايي كه براي آموزش دانشجويان لازم بود را با خود به ايران آورد.
دكتر مقدم به سال 1315 در بنگاه پاستور ايران براي بررسي ميكروبهاي سودمند آزمايشگاهي داير كرد و ميكروبهاي سودمند ايران را مورد مطالعه قرار داد و استفاده از آنها را عملي ساخت. 
وي در سال 1318 باكتريوتراپي، يعني درمان به وسيله ميكروبهاي سودمند زنده، را كه تا آن زمان در ايران سابقه نداشت معمول كرد.
به سال 1315 در سازمان نوين بنگاه پاستور ايران در رديف كارمندان ثابت آن بنگاه انتخاب و بعلاوه به تقاضاي وزارت فرهنگ تدريس در دانشكده داروسازي را افتخاري عهده دار شد.
همچنين در سال 1317 به سمت استاد افتخاري دانشكده كشاورزي منصوب شد و مدت دو سال تدريس علوم شيمي كشاورزي و ميكروبهاي سودمند را عهده دار بود.
دكتر مقدم در سال 1318 به سمت كارمند افتخاري دانشگاه مفتخر و از طرف وزارت فرهنگ به دريافت نشان علمي درجه دوم نايل شد. به سال 1319 در سازمان نوين دانشكده پزشكي استادي كرسي داروسازي جالينوسي و رياست آزمايشگاه مربوط به عهده ايشان سپرده شد و مدت چهار سال از ديماه 1319 تا آذرماه 1323 رياست فني دانشكده داروسازي را بر عهده داشت.
دكتر مقدم در باب داروسازي جالينوسي پنج جلد كتاب تاليف كرد كه جلد اول و دوم آن به هزينه شخصي ايشان به چاپ رسيده و جلد چهارم آن در باب داروهاي بيولوژي توسط دانشگاه در حال چاپ است. (سال 1332 شمسي)، همچنين كتابي براي راهنمايي پزشكياران آزمايشگاه ها تاليف كرده و نيز مقالاتي در باب ميكروبهاي سودمند و آب از نظر بهداشت در مجلات مختلف به چاپ رسانده است. در باب آبهاي كاني و آشاميدني ايران و ميكروبهاي سودمند و داروهاي ايراني تحقيقات كرده و در باب شيمي تجزيه و آبهاي كاني ايران چهار جلد كتاب تاليف كرده است.
در سال 1328 از طرف سازمان برنامه هفت ساله با موافقت دانشگاه بررسي آبهاي كاني ايران و تهيه طرح ها براي بهره برداري از آنها به ايشان واگذار شد.
در تابستان سال 1329 نيز از طرف سازمان برنامه هفت ساله مامور بررسي آبهاي كاني آذربايجان و آب درياچه رضاييه (اروميه) شد.
در اين ماموريت ضمن بررسي لجن درياچه رضاييه متوجه شد كه در آن مقدار قابل توجهي قير يافت مي شود. پيدايش قير در اين لجن، كه براي اولين مرتبه به آن اشاره شده بود، حاكي از تشكيل نفت در اين ناحيه و امكان وجود معدن آن در زير درياچه رضاييه بود. اين نكته در رساله اي مورد بحث قرار گرفته كه نسخه هاي آن در سازمان برنامه و وزارت بهداري و كتابخانه دانشكده پزشكي موجود و خلاصه آن توسط دانشگاه تبريز به چاپ رسيده است. وي در شهريور ماه 1330 به سمت بازرس دارويي دانشكده انتخاب شد. /ق

چنانچه خوانندگان گرامي از اين استاد خاطرات، اسناد، تصاوير و يا اطلاعات ديگري در اختيار دارند در صورت امكان آن را در اختيار واحد روابط عمومي دانشگاه به آدرس Nokhostinha@tum.ac.ir و يا آدرس پستي: بلوار كشاورز – خيابان فلسطين- خيابان دمشق- پلاك 21– طبقه اول- روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارسال فرمايند.

برگرفته از كتاب نخستين ها نوشته استاد فقيد دكتر شمس شريعت تربقان
تنظيم : محبوبه بهلولي

  • گروه خبری : نخستین ها قدیمی,نخستین ها
  • کد خبر : 53209
کلمات کلیدی
خبرنگار