دکتر حمید جلالی: با تلفیق و گذر از سنت ها و با روش های جدید آموزشي می توانیم نسل جدید را رهبری کنیم
مستند «فرصت های سرآمدی در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری»

دکتر حمید جلالی: با تلفیق و گذر از سنت ها و با روش های جدید آموزشي می توانیم نسل جدید را رهبری کنیم

مدیر گروه بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی در بخش دوم گفت و گو با مستندسازان فرصت های سرآمدی در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما در سطح دانشکده با گروه های بالینی ارتباط مستمر داریم به عبارت دیگر باید مشاوره های بالینی انجام شود تا یک بیمار به درمانش برسد. ما هر چقدر تکنولوژی بالاتری را وارد این دانشکده کنیم، می توانیم باعث افزایش ثروت در این بخش شویم. باید به هر نحوی که شده یک سری انگیزه های مالی به افراد بدهیم تا به سمت آموزش و انجام پژوهش بروند و راهکار این موضوع، جذب دانشجویان بعد از فارغ التحصیل شدن و دادن امتیازهای مختلف به آنها است. هر چقدر ما بتوانیم دامنه کار را از نظر تکنولوژی توسعه دهیم، خودبه خود کار آفرینی بیشتر می شود.

دکتر نیما رضایی: دکتر نیما رضایی: حدود ۱۵ سالی است که دغدغه بیماران نقص ایمنی اولیه از مرگ و زندگی به کیفیت زندگی تغییر کرده است
مستند «فرصت‌های سرآمدی پژوهش و فناوری دانشگاه»

دکتر نیما رضایی: دکتر نیما رضایی: حدود ۱۵ سالی است که دغدغه بیماران نقص ایمنی اولیه از مرگ و زندگی به کیفیت زندگی تغییر کرده است

استاد ایمونولوژی دانشگاه در بخش سوم گفت وگو با مستندسازان فرصت های سرآمدی در حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تجربه درمان بیماران نقص ایمنی سلولی و تجربه راه اندازی شبکه آموزشی و پژوهشی یوسرن اشاره کرد و گفت: امسال کنگره یوسرن به میزبانی ایران برگزار می شود. در جشنواره این کنگره بیش از 10 هزار نفر از دانشمندان زیر 40 سال برای دریافت جایزه شرکت می کنند. یوسرن حدود 13 هزار عضو از بیش از 100 کشور دارد و در این شبکه بیش از 350 دانشمند یک درصد برتر از علوم پزشکی، فنی مهندسی و علوم اجتماعی و 18 برنده جایزه نوبل و ابل عضو هستند.

دکتر غلامحسین فلاحی: آرزو دارم سیاست از دانشگاه جدا شود
به بهانه درگذشت استاد غلامحسین فلاحی

دکتر غلامحسین فلاحی: آرزو دارم سیاست از دانشگاه جدا شود

مدتی است ثبت تاریخ شفاهی در دستور کار واحد روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرارگرفته است و در همین راستا گفتگو با دکتر غلامحسین فلاحی را در ادامهٔ این خبر خواهید خواند.