گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/04/12 - 12:24
  • تعداد بازدید خبر : 346
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری چهارمین کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 98

در چهارمین کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در خصوص بررسی نواقص بهسازی و بهداشتی دو بخش ید درمانی و اورژانس، مقایسه با شرایط موجود در سال گذشته و اثربخشی اقدامات انجام‌شده ارائه و تصمیم‌گیری مقتضی اتخاذ شد.

89418.mp3 برگزاری چهارمین کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 98

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع یکشنبه 9 تیرماه 98 در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این جلسه شهبازی مدیر پشتیبانی، دکتر آهنگر رئیس امور عمومی بخش اورژانس، استکی رئیس امور عمومی معاونت درمان، دکتر محمد نژاد سوپروایزر کنترل عفونت، مهندس رباط میلی مسئول واحد بهداشت محیط و دبیر کمیته و سایر اعضاء حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخته شد.
سپس موضوع بررسی نواقص بهسازی و بهداشتی دو بخش ید درمانی و اورژانس، مقایسه با شرایط موجود در سال گذشته و اثربخشی اقدامات انجام‌شده ارائه شد.
در انتها جلسه وضعیت بهداشت، نظافت و تفکیک پسماند مجتمع در ماه گذشته (خردادماه) موردبحث و بررسی قرار گرفت.

  • گروه خبری : بیمارستان امام خمینی
  • کد خبر : 89418
کلمات کلیدی
خبرنگار