لیست اخبار صفحه :0
اپیزود ششم: پیشرفت کلیدی، مشارکت و همکاری بین رشته ای
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود ششم: پیشرفت کلیدی، مشارکت و همکاری بین رشته ای

طرح های پژوهشی کاربردی متعددی در مورد کرونا تدوین شد که مقالات مرتبط، در فاصله کوتاهی پس از شیوع کرونا منتشر شدند. یکی از این مقالات در خصوص انتشار بیماری کووید از طریق ذرات مایع سرفه یا قطرات مایع معلق در هوا در اثر سرفه بود که تاثیر خوبی در شناخت اثرات کاربرد ماسک در محیط های مختلف و رعایت فاصله فیزیکی داشت.

 اپیزود پنجم مدیریت بحران در دانشکده ها
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود پنجم مدیریت بحران در دانشکده ها

در دانشگاه برای به حداقل رساندن خطر ابتلای دانشجویان شیوه نامه هایی پیش بینی و تدوین و نحوه استفاده ازآسانسور،کتابخانه، سایت و نحوه حضور دانشجویان در آزمایشگاه ها و در حوزه کارآموزی ها تهیه شد. همانگونه که شیوه جدیدی از زندگی اجتماعی شکل گرفت، در دانشگاه نیز شیوه های نوینی برای ارتباط استادان و دانشجویان و تعاملات سیستم آموزشی تعریف شد.

اپیزود اول: زیرساخت های چابکی در بحران کرونا
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود اول: زیرساخت های چابکی در بحران کرونا

در پی بحران بیماری کرونا در نقاط مختلف جهان، همه گیری کرونا ویروس در ایران به صورت رسمی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد. نگرانی از شیوع کرونا در ابتدای اسفند موجب افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشگیری و بهداشتی شد. از سوی دیگر بیمارستان ها با مراجعه پرتعداد و ناگهانی بیماران با مشکلات تنفسی مواجه شدند که در آن زمان شیوه مشخصی برای دسته بندی و تریاژ آنان وجود نداشت و باوجود همه مشکلات جلوه ای جدیدی از ایثار و خلاقیت و مدیریت مبتنی بر شایستگی نمایان شد. باتوجه به جدید بودن این بیماری سازمان هایی موفق به مدیریت مناسب این بحران شدند که زیرساخت های چابکی را توسعه داده بودند. چابکی درواقع یک توانایی اساسی را ایجاب می کند که تغییرات را در محیط سازمان، احساس، دریافت، ملاحظه، تجزیه وتحلیل و پیش بینی کند. سازمان چابک سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین جهان دارد. بنابراین سازمان باید بتواند اطلاعات حساس را با ذینفعان به اشتراک بزاره و تغییرات را پیش بینی کند و با حداقل ذخیره موجودی مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد.

اپیزود دوم: ساختار مدل هدایت
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود دوم: ساختار مدل هدایت

مدل هدایت بحران کووید در دانشگاه علوم پزشکی تهران بر محور شایستگی های کلیدی و چابکی موجود در دانشگاه به تصویر درآمد. بر اساس این مدل بهترین خدمات در کمترین زمان و به بهترین شکل برای بیماران فراهم می آید. اجزای این مدل یک تصویر کامل و نسبتا جامع از اتفاقات و تغییراتی که در مجموع فرایندها و ارائه خدمت فراهم شده است را نمایش می دهد و شامل فعال سازی ظرفیت ها، پیشرفت های کلیدی، حفاظت فردی، فرصت های مهرورزی، آموزش، پژوهش، راهنماها و درمان که بر محور شایستگی های کلیدی می شود.

اپیزود سوم _ مدیریت یکپارچه در روزهای نخست همه گیری
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود سوم _ مدیریت یکپارچه در روزهای نخست همه گیری

پس از گزارش ابتلای موارد مشکوک در استان قم انتظار می رفت بیماری به سایر استان ها به ویژه استان های مجاور مانند تهران نیز سرایت کند. پس از اعلام اولین مورد مرگ بر اثر این بیماری، در اولین اقدام، کمیته ای اضطراری با حضور رئیس، معاونان، رؤسا و مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل و سیاست ها و دیدگاه های دانشگاه در مواجهه با این بیماری تبیین و تشریح شد. بیماری، ناشناخته و درمان آن نامشخص بود و می بایست در اولین گام، سردرگمیِ ایجادشده در تیم مدیریتی دانشگاه، مدیریت و هدایت می شد.

اپیزود چهارم _ آمادگی برای پذیرش- راه های غافلگیر نشدن
پادکست مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19

اپیزود چهارم _ آمادگی برای پذیرش- راه های غافلگیر نشدن

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور زودتر از سایر دانشگاه ها و با تمام ظرفیت آماده خدمت رسانی شد.بعد از اعلام بیمارستان یاس و رازی به عنوان مرکز کرونا، با تشکیل جلساتی در این بیمارستان ها، نیازسنجی ها در خصوص مقابله با کرونا صورت گرفت و اقدام به تهیه تجهیزات لازم شد.