انتشارات روابط عمومی دانشگاه

 

 

لیست اخبار صفحه :1
انتشار کتاب الکترونیکی «روایتِ همگرائی در مدیریت» دانشگاه علوم پزشکی تهران
1460 روز تلاش و همکاری برای پیشرفت علمی کشور

انتشار کتاب الکترونیکی «روایتِ همگرائی در مدیریت» دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتاب «روایتِ همگرائی در مدیریت» مشتمل بر مجموعه سخنرانی های دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه از سال 1396 تا 1400 است. این کتاب در هفت فصل به همت روابط عمومی دانشگاه در 368 صفحه منتشر شده است که فایل آن به صورت الکترونیکی بر روی سایت دانشگاه قرار داده شد.

کتاب الکترونیکی «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» منتشر شد
بسیج امکانات بر محور شایستگی‌های کلیدی

کتاب الکترونیکی «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» منتشر شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماه های آغازین شیوع کرونا در کشور با دعوت از 222 مدافع سلامت، تجربیات آنان را در قالب فیلم در سایت دانشگاه منعکس کرد و پس از آن با پیاده سازی متن مصاحبه ها، ارزش ها و شایستگی‌های بیان شده را با بیان ساده بازآفرینی و در قالب کتابی با عنوان «مسیرنمای پیشرفت مدیریت کوود 19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» منتشر کرد. این کتاب به شهدای مدافع سلامت تقدیم شده است.