برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ویژه داوطلبان و جهادگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی ویژه داوطلبان و جهادگران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به همت اداره کل فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، با توجه به بروز بحران‌های گوناگون در کشور و نیاز به خدمات حوزه نظام سلامت در زمان وقوع بحران و حضور اثربخش دانشجویان در بحران و ارائه خدمات تخصصی در سطح جامعه بحران زده «هندبوک مداخلات دانشجویی» در بحران برگزار می شود.

دکتر سیدحامد حسینی: کارآزمایی بالینی، حلقه اتصال مطالعات پایه به مطالعات کاربردی است
مستند «فرصت‌های سرآمدی پژوهش و فناوری دانشگاه»

دکتر سیدحامد حسینی: کارآزمایی بالینی، حلقه اتصال مطالعات پایه به مطالعات کاربردی است

متخصص اپیدمیولوژی و مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش نخست گفتگو با مستندسازان فرصت های سرآمدی در حوزه پژوهش و فناوری، با اشاره به اهمیت کارآزمایی بالینی در زنجیره مطالعات انسانی، مرکز کارآزمایی بالینی را بازوی همکار پژوهشگران و بخش صنعت دانست و گفت: این مرکز در سال 1391 راه اندازی شده و اعضای آن به روزترین استانداردهای مطالعات بالینی را رصد و در اختیار پژوهشگران قرار می دهند و شرایط را به گونه ای فراهم می کنند که محصول با کیفیت‌تری تولید شود.