مراسم بزرگداشت هفته جهانی غذا در اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

مراسم بزرگداشت هفته جهانی غذا در اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

مراسم هفته جهانی غذا با حضور مهندس زینب آقامحسنی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو با واحدهای تولیدی تحت نظارت به صورت مجازی برگزار شد.