۱۶ اکتبر مصادف با ۲۴ مهرماه روز بیهوشی

۱۶ اکتبر مصادف با ۲۴ مهرماه روز بیهوشی

رشته بیهوشی از مهمترین رشته هاي پزشکي است و متخصصان این رشته در حساس ترین بخش های مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) در اتاق عمل ها و اکنون در بخش ها و ICU بیماران مبتلا به کرونا به بيماران خدمات رسانی مي کنند.