2 مورد یافت شد

برگزاری جلسه کمیته اورژانس در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159027

اشرف_السادات_داورزنیدکتر_آرمن_ملکیان خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری نخستین جلسه کمیته اورژانس در سال 99

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-نخستین-جلسه-کمیته-اورژانس-در-سال-99/153304

اشرف_السادات_داورزنیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...