1 مورد یافت شد

مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/ارزيابي-عملكرد-طرح-غربالگري-مراجعين-در-بخش-اورژانس-مجتمع-بیمارستانی-یاس-/153167

بخش_اورژانس_مجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار زهرااحمدی اخبار مرتبط بازدید کادر مدیریت مجتمع بیمارستانی یاس از بخش های بیمارستان در دومین روز از نوروز 1399 رئیس، مدیر و معاون درمان مجتمع بیمارستانی یاس از بخش های...