1 مورد یافت شد

عيد سعيد غدير، عيد امامت و ولايت مبارك باد

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/عيد-سعيد-غدير،-عيد-امامت-و-ولايت-مبارك-باد/160037

حضرت علي (ع) در كنار ايشان قرار داشت، خطبه اي ايراد فرمود. در اين خطبه كه با ستايش و حمد خدا شروع مي شد، حديث ثقلين را بيان كرد. سپس در حالي كه دست حضرت علي (ع) را بلند كرد، از مردم پرسيد: «اي مردم آيا من از خود شما بر شما اولي و مقدم‌...