13 مورد یافت شد

جشنواره فرهنگی هنری غدیر برگزار خواهد شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جشنواره-فرهنگی-هنری-غدیر-برگزار-خواهد-شد/159617

جشنواره فرهنگی هنری غدیر برگزار خواهد شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/05- 16:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جشنواره فرهنگی هنری غدیر برگزار...

دکتر پورغریب: کرونا نمی تواند ما را از فعالیت باز دارد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-کرونا-نمی-تواند-ما-را-از-فعالیت-باز-دارد/159511

دکتر پورغریب: کرونا نمی تواند ما را از فعالیت باز دارد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/01- 12:37 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> دکتر پورغریب: کرونا...

انتصاب دکتر سیدرضا حسینی به سمت مشاور اجرایی معاون دانشجویی فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-سیدرضا-حسینی-به-سمت-مشاور-اجرایی-معاون-دانشجویی-فرهنگی-/159312

انتصاب دکتر سیدرضا حسینی به سمت مشاور اجرایی معاون دانشجویی فرهنگی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/25- 18:34 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> انتصاب...

میز خدمت معاونت دانشجویی فرهنگی آماده خدمت شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/میز-خدمت-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-آماده-خدمت-شد/158713

میز خدمت معاونت دانشجویی فرهنگی آماده خدمت شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/11- 12:35 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> میز خدمت معاونت دانشجویی...

راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/راه-اندازی-میز-خدمت-در-معاونت-دانشجویی-فرهنگی/158695

راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی تاریخ انتشار : 99/04/11- 10:16 تعداد بازدید خبر : راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی 158695.mp3 راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی...

دکتر پورغریب: ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان بدون بهره گیری از نبوغ و توانمندی دانشجویان مقدور نیست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-ارتقاء-سطح-فرهنگی-دانشجویان-بدون-بهره-گیری-از-نبوغ-و-توانمندی-دانشجویان-مقدور-نیست/158493

دکتر پورغریب: ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان بدون بهره گیری از نبوغ و توانمندی دانشجویان مقدور نیست گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/04/07- 01:33 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه بررسی و به روزرسانی سیستم های اتوماسیون تغذیه و فضاهای ورزشی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-بررسی-و-به-روزرسانی-سیستم-های-اتوماسیون-تغذیه-و-فضاهای-ورزشی-برگزار-شد/156796

جلسه بررسی و به روزرسانی سیستم های اتوماسیون تغذیه و فضاهای ورزشی برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/17- 13:15 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

دکتر محمدحسین پورغریب: همه باید بدانند برای مدیریت کرونا چه زحماتی کشیده و چه خون‌دل‌هایی خورده شده است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-محمدحسین-پورغریب:-همه-باید-بدانند-برای-مدیریت-کرونا-چه-زحماتی-کشیده-و-چه-خون‌دل‌هایی-خورده-شده-است/156685

دکتر محمدحسین پورغریب: همه باید بدانند برای مدیریت کرونا چه زحماتی کشیده و چه خون‌دل‌هایی خورده شده است گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/11- 11:31 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

نشست کمیته تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-کمیته-تغذیه-دانشجویان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/156066

نشست کمیته تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ انتشار : 99/02/21- 10:28 تعداد بازدید خبر : نشست کمیته تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 156066.mp3 نشست کمیته تغذیه دانشجویان...

دکتر پورغریب: فعالیت های دانشجویان در محورهای مختلف درمانی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی از توانمندی آنها در مواقع بروز بحران خبر می دهد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-فعالیت-های-دانشجویان-در-محورهای-مختلف-درمانی،-آموزشی،-پژوهشی-و-اجتماعی-از-توانمندی-آنها-در-مواقع-بروز-بحران-خبر-می-دهد/152879

دکتر پورغریب: فعالیت های دانشجویان در محورهای مختلف درمانی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی از توانمندی آنها در مواقع بروز بحران خبر می دهد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/01/13- 17:14 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...