13 مورد یافت شد

جشنواره فرهنگی هنری غدیر برگزار خواهد شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جشنواره-فرهنگی-هنری-غدیر-برگزار-خواهد-شد/159617

دکتر_محمدحسین_پورغریب خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر پورغریب: کرونا نمی تواند ما را از فعالیت باز دارد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-کرونا-نمی-تواند-ما-را-از-فعالیت-باز-دارد/159511

دکتر_محمدحسین_پورغریبمعاونت_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاه خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

انتصاب دکتر سیدرضا حسینی به سمت مشاور اجرایی معاون دانشجویی فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/انتصاب-دکتر-سیدرضا-حسینی-به-سمت-مشاور-اجرایی-معاون-دانشجویی-فرهنگی-/159312

دکتر_محمدحسین_پورغریبدکتر_سیدرضا_حسینی_سده خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

میز خدمت معاونت دانشجویی فرهنگی آماده خدمت شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/میز-خدمت-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-آماده-خدمت-شد/158713

دکتر_محمدحسین_پورغریبمعاونت_دانشجویی_فرهنگیدکتر_ماشاءاله_ترابی خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

راه اندازی میز خدمت در معاونت دانشجویی فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/راه-اندازی-میز-خدمت-در-معاونت-دانشجویی-فرهنگی/158695

دکتر_محمدحسین_پورغریب عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر پورغریب: ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان بدون بهره گیری از نبوغ و توانمندی دانشجویان مقدور نیست

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-ارتقاء-سطح-فرهنگی-دانشجویان-بدون-بهره-گیری-از-نبوغ-و-توانمندی-دانشجویان-مقدور-نیست/158493

دکتر_محمدحسین_پورغریبمدیریت_امور_هنری_و_فوق_برنامهدکتر_فاطمه_خوشنوا خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه بررسی و به روزرسانی سیستم های اتوماسیون تغذیه و فضاهای ورزشی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-بررسی-و-به-روزرسانی-سیستم-های-اتوماسیون-تغذیه-و-فضاهای-ورزشی-برگزار-شد/156796

دکتر_محمدحسین_پورغریباتوماسیون_فضاهای_ورزشی خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر محمدحسین پورغریب: همه باید بدانند برای مدیریت کرونا چه زحماتی کشیده و چه خون‌دل‌هایی خورده شده است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-محمدحسین-پورغریب:-همه-باید-بدانند-برای-مدیریت-کرونا-چه-زحماتی-کشیده-و-چه-خون‌دل‌هایی-خورده-شده-است/156685

دکتر_محمدحسین_پورغریب خبرنگار الهام علی اخبار مرتبط رئیس دانشگاه مهمان ویژه مستندسازان مسیرنمای پیشرفت کووید 19 بود رئیس دانشگاه، با حضور در استودیو شفآ( شجاعانِ فداکارِ آگاه) دانشگاه به بیان اتفاقات بحران کرونا و...

نشست کمیته تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-کمیته-تغذیه-دانشجویان-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/156066

دکتر_محمدحسین_پورغریب عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دکتر پورغریب: فعالیت های دانشجویان در محورهای مختلف درمانی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی از توانمندی آنها در مواقع بروز بحران خبر می دهد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-پورغریب:-فعالیت-های-دانشجویان-در-محورهای-مختلف-درمانی،-آموزشی،-پژوهشی-و-اجتماعی-از-توانمندی-آنها-در-مواقع-بروز-بحران-خبر-می-دهد/152879

دکتر_محمدحسین_پورغریبتولید_شیلد_محافظتهیه_شیلدکرونا_را_شکست_میدهیم خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...