1 مورد یافت شد

هفدهمین جلسه برندسازی دانشگاه/ «مدل ارتباطات برند» و «برتری» آن مهم‌تر از سایر عوامل دیگر در ذهن مخاطب باقی می‌ماند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/هفدهمین-جلسه-برندسازی-دانشگاه⁄-«مدل-ارتباطات-برند»-و-«برتری»-آن-مهم‌تر-از-سایر-عوامل-دیگر-در-ذهن-مخاطب-باقی-می‌ماند/161528

هفدهمین جلسه برندسازی دانشگاه/ «مدل ارتباطات برند» و «برتری» آن مهم‌تر از سایر عوامل دیگر در ذهن مخاطب باقی می‌ماند گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/25- 18:23 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...