1 مورد یافت شد

مجتمع بیمارستانی یاس

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/ارزيابي-عملكرد-طرح-غربالگري-مراجعين-در-بخش-اورژانس-مجتمع-بیمارستانی-یاس-/153167

عملكرد_طرح_غربالگري_مراجعينبخش_اورژانسبخش_اورژانس_مجتمع_بیمارستانی_یاس خبرنگار زهرااحمدی اخبار مرتبط بازدید کادر مدیریت مجتمع بیمارستانی یاس از بخش های بیمارستان در دومین روز از نوروز 1399 رئیس، مدیر و معاون درمان...