2 مورد یافت شد

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه و مجموعه ورزشی شهید چمران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-رئیس-صندوق-رفاه-دانشجویان-وزارت-بهداشت-از-مجتمع-خوابگاهی-کوی-دانشگاه-و-مجموعه-ورزشی-شهید-چمران/153397

مهندس رحیمی به همراه جمعی از مسئولان صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشرفت پروژه های عمرانی واقع در مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه ورزشی شهید چمران بازدید کرد. 153397.mp3 بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان...

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع کوی و مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه بازدید کرد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/رئیس-صندوق-رفاه-دانشجویان-وزارت-بهداشت-از-مجتمع-کوی-و-مجموعه-ورزشی-شهید-چمران-دانشگاه-بازدید-کرد/153394

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع کوی و مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه بازدید کرد تاریخ انتشار : 99/01/26- 14:56 تعداد بازدید خبر : رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از مجتمع کوی و مجموعه ورزشی شهید...