افتتاح میز خدمت دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر ترابی رئیس دبیرخانه مرکزی، پیشخوان خدمت و اتوماسیون اداری دانشگاه

حسین اکبریان

/useruploads/1572867845429pby.jpg /useruploads/1572867879100axj.jpg /useruploads/1572867896721phn.jpg /useruploads/1572867918350pnt.jpg /useruploads/1572867968362cqu.jpg /useruploads/1572868014395yjx.jpg /useruploads/1572868050234cyk.jpg /useruploads/1572868074472imo.jpg /useruploads/1572868108838ndq.jpg /useruploads/1572868127342cvd.jpg /useruploads/1572868143735egp.jpg /useruploads/1572868165477cus.jpg /useruploads/1572868187065emt.jpg /useruploads/1572868206458bbs.jpg /useruploads/1572868225970jbb.jpg /useruploads/1572868243012rbw.jpg /useruploads/1572868265524xeo.jpg /useruploads/1572868285538mvr.jpg /useruploads/1572868313378fpi.jpg /useruploads/1572868329379rkj.jpg /useruploads/1572868345119wob.jpg /useruploads/1572868359829mbg.jpg /useruploads/1572868374661fre.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب