اولین سخنرانی از سلسله سخنرانی های انجمن پدیده شناسی علوم سلامت ایران با عنوان فلسفه تحقیقات کیفی در علوم سلامت در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

/useruploads/1560915072388ims.jpg /useruploads/1560915093860pqd.jpg /useruploads/1560915114054ang.jpg /useruploads/1560915130267fmd.jpg /useruploads/1560915152314swt.jpg /useruploads/1560915171646idk.jpg /useruploads/1560915192062fuv.jpg /useruploads/1560915208849ftm.jpg /useruploads/1560915233992gjx.jpg /useruploads/1560915304701wjc.jpg /useruploads/1560915353622ihx.jpg /useruploads/1560915375126etw.jpg /useruploads/1560915400294fcf.jpg /useruploads/1560915427805umj.jpg /useruploads/1560915451358ary.jpg /useruploads/1560915473611etj.jpg /useruploads/1560915490445ccf.jpg /useruploads/1560915507102jxe.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب