بازدید از امکانات و محیط های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در دومین روز از حضور هیئت اعزامی دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق

حسین اکبریان

/useruploads/1502889277405thp.jpg /useruploads/1502889350157qew.jpg /useruploads/1502889369402hkx.jpg /useruploads/1502889389784gva.jpg /useruploads/1502889434657kjf.jpg /useruploads/1502889457648pts.jpg /useruploads/1502889487769vjk.jpg /useruploads/1502889520762kkb.jpg /useruploads/1502889552082cdh.jpg /useruploads/1502889623430mye.jpg /useruploads/1502889664788ccn.jpg /useruploads/1502889682093bdm.jpg /useruploads/1502889713737unk.jpg /useruploads/1502889727956irx.jpg /useruploads/1502889744866ido.jpg /useruploads/1502889759401oah.jpg /useruploads/1502889794911xqj.jpg /useruploads/1502889898958mhm.jpg /useruploads/1502889988720hfu.jpg /useruploads/1502890006499bno.jpg /useruploads/1502890022775cey.jpg /useruploads/1502890041969svk.jpg /useruploads/1502890062974pqc.jpg /useruploads/1502890082602ubq.jpg /useruploads/1502890103795trb.jpg /useruploads/1502890119141pmq.jpg /useruploads/1502890152167kjm.jpg /useruploads/1502890175943onr.jpg /useruploads/1502890286889ybr.jpg /useruploads/1502890301753huf.jpg /useruploads/1502890331551syf.jpg /useruploads/1502890347299ppq.jpg /useruploads/1502890364877qbu.jpg /useruploads/1502890380294wqs.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب