بازدید سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین از دانشکده به منظور جایابی برای تدفین شهید گمنام

حسین اکبریان

/useruploads/1519721813000yqu.jpg /useruploads/1519721824427dyn.jpg /useruploads/1519721846890tcj.jpg /useruploads/1519721869875dqh.jpg /useruploads/1519721905217gqq.jpg /useruploads/1519721917766iwp.jpg /useruploads/1519721930178reo.jpg /useruploads/1519721962801akh.jpg /useruploads/1519721977233olx.jpg /useruploads/1519721986745vyd.jpg /useruploads/1519721996465oqw.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب