بازدید هیئت میهمان دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق از بیمارستان های مرکز طبی کودکان و ولیعصر در دومین روز حضور در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

/useruploads/1502887095931pef.jpg /useruploads/1502887113028pmc.jpg /useruploads/1502887129422hin.jpg /useruploads/1502887153667ujt.jpg /useruploads/1502887223679uvc.jpg /useruploads/1502887263315tde.jpg /useruploads/1502887281877hud.jpg /useruploads/1502887296236mld.jpg /useruploads/1502887324214inw.jpg /useruploads/1502887348889vxp.jpg /useruploads/1502887382423rdb.jpg /useruploads/1502887395908mog.jpg /useruploads/1502887434471byu.jpg /useruploads/1502887461369wgu.jpg /useruploads/1502887538489vbb.jpg /useruploads/1502887567977xvq.jpg /useruploads/1502887605618uuc.jpg /useruploads/1502887625114iai.jpg /useruploads/1502887652930eum.jpg /useruploads/1502887677936dnw.jpg /useruploads/1502887716628oyd.jpg /useruploads/1502887729883vyx.jpg /useruploads/1502887743108cet.jpg /useruploads/1502887756485dhy.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب