جلسه شورای تلفیق آموزش تئوری و بالینی پرستاری با حضور معاونان آموزشی و درمان دانشگاه

حسین اکبریان

/useruploads/1575284514370aog.jpg /useruploads/1575284533154xai.jpg /useruploads/1575284573671uxr.jpg /useruploads/1575284632841cng.jpg /useruploads/1575284735281veu.jpg /useruploads/1575284799835imc.jpg /useruploads/1575284824367rxr.jpg /useruploads/1575284858787gkk.jpg /useruploads/1575284892937fdj.jpg /useruploads/1575284923450ksr.jpg /useruploads/1575285003582fxu.jpg /useruploads/1575285026824mso.jpg /useruploads/1575285057865uwr.jpg /useruploads/1575285086415pmp.jpg /useruploads/1575285132172lad.jpg /useruploads/1575285159396tsm.jpg /useruploads/1575285177703prw.jpg /useruploads/1575285252544ynx.jpg /useruploads/1575285294012rcp.jpg /useruploads/1575285329410nss.jpg /useruploads/1575285354575sng.jpg /useruploads/1575285415286xdu.jpg /useruploads/1575285443638rqh.jpg /useruploads/1575285473687jmw.jpg /useruploads/1575285517314mic.jpg /useruploads/1575285550417fhv.jpg /useruploads/1575285579764gft.jpg /useruploads/1575285613613kej.jpg /useruploads/1575285634306xwx.jpg /useruploads/1575285656511oer.jpg /useruploads/1575285696969wle.jpg /useruploads/1575285731348eii.jpg /useruploads/1575285754443fhu.jpg /useruploads/1575285787501psw.jpg /useruploads/1575285815361fxe.jpg /useruploads/1575285837482qsw.jpg /useruploads/1575285857881afd.jpg /useruploads/1575285900592dlk.jpg /useruploads/1575285921586yos.jpg /useruploads/1575285936653ath.jpg /useruploads/1575285962290keo.jpg /useruploads/1575285996227ymu.jpg /useruploads/1575286153029pxo.jpg /useruploads/1575286186533dhc.jpg /useruploads/1575286203817ndk.jpg /useruploads/1575286224834nne.jpg /useruploads/1575286240958qcc.jpg /useruploads/1575286262694skt.jpg /useruploads/1575286279140ana.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب