جلسه طرح تلفیق آموزش و بالین پرستاری با حضور مترون ها و سوپروایزرهای آموزشی 6 بیمارستان تابعه دانشگاه

شیما سادات عطری

/useruploads/1548187303783oif.jpg /useruploads/1548187326661vwk.jpg /useruploads/1548187350477lem.jpg /useruploads/1548187374981sfh.jpg /useruploads/1548187403672tol.jpg /useruploads/1548187449211iwq.jpg /useruploads/1548187473251enq.jpg /useruploads/1548187496982hvm.jpg /useruploads/1548187520585qmn.jpg /useruploads/1548187562402blv.jpg /useruploads/1548187650021val.jpg /useruploads/1548187619760kvk.jpg /useruploads/1548187677656ykh.jpg /useruploads/1548187712646opm.jpg /useruploads/1548187750951ldi.jpg /useruploads/1548187814786mut.jpg /useruploads/1548187848985fxf.jpg /useruploads/1548187876796aup.jpg /useruploads/1548187909791fvm.jpg /useruploads/1548187950000kmv.jpg /useruploads/1548187979674xyu.jpg /useruploads/1548188010364kgs.jpg /useruploads/1548188045219geg.jpg /useruploads/1548188075228nly.jpg /useruploads/1548188103178ttx.jpg /useruploads/1548188662874uvm.jpg /useruploads/1548188693214lgy.jpg /useruploads/1548188729434fuk.jpg /useruploads/1548188752492bto.jpg /useruploads/1548188781149gje.jpg /useruploads/1548188807088jws.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب