دومین جلسه رتبه بندی طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی در سال 98

نیرومند رومیانی

/useruploads/1566807233333pee.jpg /useruploads/1566807266284lxd.jpg /useruploads/1566807294548pkj.jpg /useruploads/1566807326624vfq.jpg /useruploads/1566807355896dfu.jpg /useruploads/1566807392680ciy.jpg /useruploads/1566807423871ood.jpg /useruploads/1566807563560otl.jpg /useruploads/1566807617015int.jpg
کلمات کلیدی
دانشکده  پزشکی - عکس
تهیه کننده

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب