سخنرانی به زبان انگلیسی با عنوان سالمند آزاری Elder Abuse / سخنران: دکتر الهام نواب

حسین اکبریان

/useruploads/1485756468184iqh.jpg /useruploads/1485756490112und.jpg /useruploads/1485756590056dos.jpg /useruploads/1485756625682kxs.jpg /useruploads/1485756695013gys.jpg /useruploads/1485756716491usy.jpg /useruploads/1485756751953xnf.jpg /useruploads/1485756781512ynf.jpg /useruploads/1485756798640vdk.jpg /useruploads/1485756823477ebi.jpg /useruploads/1485756877102anr.jpg /useruploads/1485756892439nmw.jpg /useruploads/1485756918194had.jpg /useruploads/1485756942982yep.jpg /useruploads/1485756971404ujs.jpg /useruploads/1485756988597fbj.jpg /useruploads/1485757015606bkq.jpg /useruploads/1485757029454pbx.jpg /useruploads/1485757043408rlq.jpg /useruploads/1485757058317xkk.jpg /useruploads/1485757070702mdf.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب