قدردانی مدیر دفتر بازرسی دانشگاه از رئیس دانشکده ‌پرستاری و مامایی برای کسب عنوان رتبه اول در صیانت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع

حسین اکبریان

/useruploads/1560045088466pos.jpg /useruploads/1560045203395iau.jpg /useruploads/1560045244676vvw.jpg /useruploads/1560045266321loq.jpg /useruploads/1560045338606qxt.jpg /useruploads/1560045426754ynk.jpg /useruploads/1560045465838iuf.jpg /useruploads/1560045488228cxc.jpg /useruploads/1560045548083nrc.jpg /useruploads/1560045569688joj.jpg /useruploads/1560045628768wmw.jpg /useruploads/1560045649568bnj.jpg /useruploads/1560045679385wqr.jpg /useruploads/1560045704031iru.jpg /useruploads/1560045733145nvu.jpg /useruploads/1560045750556iua.jpg /useruploads/1560045773422yns.jpg /useruploads/1560045795345qqq.jpg /useruploads/1560045809881tqq.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب