مراسم بزرگداشت هلن جفریز بختیار همسر دکتر ابوالحسن بختیار از اولین پرستاران بهداشت جامعه در ایران با حضور دکتر مهری بختیار استاد روانشناسی دانشگاه شیکاگو

حسین اکبریان

/useruploads/1548767702485rel.jpg /useruploads/1548767723856eiy.jpg /useruploads/1548767782198bfd.jpg /useruploads/1548767820245iar.jpg /useruploads/1548767846858mwq.jpg /useruploads/1548767881570gvg.jpg /useruploads/1548767902580gdb.jpg /useruploads/1548767922095eme.jpg /useruploads/1548767942915ykv.jpg /useruploads/1548768148651nym.jpg /useruploads/1548768176372fei.jpg /useruploads/1548768199500pff.jpg /useruploads/1548768220576cxw.jpg /useruploads/1548768244093qyr.jpg /useruploads/1548768270950div.jpg /useruploads/1548768325358ehc.jpg /useruploads/1548768344365bxq.jpg /useruploads/1548768358209goe.jpg /useruploads/1548768390442lqd.jpg /useruploads/1548768405504tsu.jpg /useruploads/1548768430636qru.jpg /useruploads/1548768447753rfn.jpg /useruploads/1548768468564ysf.jpg /useruploads/1548768489525lji.jpg /useruploads/1548768512810jds.jpg /useruploads/1548768531713vwf.jpg /useruploads/1548768603507fkv.jpg /useruploads/1548768620392aew.jpg /useruploads/1548768648712agm.jpg /useruploads/1548768662918qfa.jpg /useruploads/1548768687732owa.jpg /useruploads/1548768713323nbf.jpg /useruploads/1548768735085qwo.jpg /useruploads/1548768749620pod.jpg /useruploads/1548768770865jdw.jpg /useruploads/1548768786180iqi.jpg /useruploads/1548768800564njo.jpg /useruploads/1548768817953rpu.jpg /useruploads/1548768840711sgh.jpg /useruploads/1548768868603xvi.jpg /useruploads/1548768890607uwl.jpg /useruploads/1548768907016rvl.jpg /useruploads/1548768956072qwi.jpg /useruploads/1548768969316kfa.jpg /useruploads/1548768984345heh.jpg /useruploads/1548769008356bdo.jpg /useruploads/1548769035045bsx.jpg /useruploads/1548769055591txw.jpg /useruploads/1548769081720nvg.jpg /useruploads/1548769126157mpq.jpg /useruploads/1548769141578pdh.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب