مراسم یادبود دکتر محمد امین جبلی، جان باخته سقوط هواپیمای اوکراینی در دانشکده پزشکی

نیرومند رومیانی

/useruploads/1579002954705gkb.jpg /useruploads/1579003015377daf.jpg /useruploads/1579003034106tqu.jpg /useruploads/1579003053785adv.jpg /useruploads/1579003093175kdv.jpg /useruploads/1579003122054nfg.jpg /useruploads/1579003158655tyq.jpg /useruploads/1579003183226lqg.jpg /useruploads/1579003217452dal.jpg /useruploads/1579003257865aks.jpg /useruploads/1579003280368ofc.jpg /useruploads/1579003312893iqx.jpg /useruploads/1579003340874nes.jpg /useruploads/1579003377255wkm.jpg /useruploads/1579003441465jkh.jpg /useruploads/1579003482253fod.jpg /useruploads/1579003519140ngq.jpg /useruploads/1579003544999fmc.jpg /useruploads/1579003575102dde.jpg /useruploads/1579003698966cti.jpg /useruploads/1579003748569ihp.jpg /useruploads/1579003787494qtu.jpg
کلمات کلیدی
دانشکده  پزشکی - عکس
تهیه کننده

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب