نشست با حضور آیدا الهی نویسنده کتاب «به بیمار خود گوش فرا دهید» در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

/useruploads/1564478592368dvc.jpg /useruploads/1564478751410cfb.jpg /useruploads/1564478784848sqn.jpg /useruploads/1564478808134wuq.jpg /useruploads/1564478831911fjp.jpg /useruploads/1564478855310pmf.jpg /useruploads/1564478877740oqc.jpg /useruploads/1564478896720dgq.jpg /useruploads/1564478918240wtq.jpg /useruploads/1564478973237ril.jpg /useruploads/1564478998825wfs.jpg /useruploads/1564479014334cbt.jpg /useruploads/1564479029237yop.jpg /useruploads/1564479050582xgn.jpg /useruploads/1564479067205kti.jpg /useruploads/1564479082551ovi.jpg /useruploads/1564479121511ely.jpg /useruploads/1564479137137uax.jpg /useruploads/1564479167496hue.jpg /useruploads/1564479184470tok.jpg /useruploads/1564479217918mmk.jpg /useruploads/1564479244465wpw.jpg /useruploads/1564479264944rov.jpg /useruploads/1564479283319hmf.jpg /useruploads/1564479300140nol.jpg /useruploads/1564479322018fbv.jpg /useruploads/1564479348898gws.jpg /useruploads/1564479370806lga.jpg /useruploads/1564479384835rrh.jpg /useruploads/1564479399045aii.jpg /useruploads/1564479411709bwh.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب