نشست با کارکنان معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی در ادامه سلسله نشست های صمیمی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی با کارکنان

حسین اکبریان و عرفان تیموری

/useruploads/1515398252157mwu.jpg /useruploads/1515398286134yyn.jpg /useruploads/1515398312780slm.jpg /useruploads/1515398328194edy.jpg /useruploads/1515398355447awq.jpg /useruploads/1515398383245yrs.jpg /useruploads/1515398415040ohw.jpg /useruploads/1515398435007gaa.jpg /useruploads/1515398497284dcr.jpg /useruploads/1515398564804bfm.jpg /useruploads/1515398585954iab.jpg /useruploads/1515398613411syd.jpg /useruploads/1515398633755grr.jpg /useruploads/1515398649354ofi.jpg /useruploads/1515398664174kwf.jpg /useruploads/1515398676748iqa.jpg /useruploads/1515398698166xst.jpg /useruploads/1515398722317rii.jpg /useruploads/1515398737041jdy.jpg /useruploads/1515398750616asf.jpg /useruploads/1515398790083njc.jpg /useruploads/1515398803733lkl.jpg /useruploads/1515398818849dss.jpg /useruploads/1515398830611apc.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب