کارگاه از ایده تا سرمایه به منظور خلق ثروت؛ ایده‌ای برای خوداتکایی در اداره دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

/useruploads/1517395695328xfd.jpg /useruploads/1517395733210iyw.jpg /useruploads/1517395757091hfx.jpg /useruploads/1517395771182awx.jpg /useruploads/1517395784688piu.jpg /useruploads/1517395802243qhg.jpg /useruploads/1517395831787ili.jpg /useruploads/1517395842341oxj.jpg /useruploads/1517395875919lim.jpg /useruploads/1517395888342oyi.jpg /useruploads/1517395916855xrl.jpg /useruploads/1517395928307klo.jpg /useruploads/1517395956164ppt.jpg /useruploads/1517395983553fvg.jpg /useruploads/1517395997609nki.jpg /useruploads/1517396011830otu.jpg /useruploads/1517396026464bmo.jpg /useruploads/1517396044749hxm.jpg /useruploads/1517396068208ymm.jpg /useruploads/1517396080691uhi.jpg /useruploads/1517396095112xan.jpg /useruploads/1517396402994oly.jpg /useruploads/1517396420926rwa.jpg /useruploads/1517396436452vxv.jpg /useruploads/1517396457453shs.jpg /useruploads/1517396519459anj.jpg /useruploads/1517396530251ltq.jpg /useruploads/1517396541548tpm.jpg /useruploads/1517396561148vre.jpg /useruploads/1517396576570gvq.jpg /useruploads/1517396588800fnp.jpg /useruploads/1517396598260gya.jpg /useruploads/1517396615602bqu.jpg /useruploads/1517396628831gny.jpg /useruploads/1517396665047tsy.jpg /useruploads/1517396684607eop.jpg /useruploads/1517396696247npt.jpg /useruploads/1517396707290fos.jpg /useruploads/1517396717909rkd.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب