کارگاه دو روزه تعیین حجم نمونه و توان مطالعات پژوهشی و آموزش نرم افزار G*Power در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

/useruploads/1563689264167afy.jpg /useruploads/1563689292810uyy.jpg /useruploads/1563689309391xxj.jpg /useruploads/1563689328375sas.jpg /useruploads/1563689357687sgv.jpg /useruploads/1563689382774mcs.jpg /useruploads/1563689407783qhd.jpg /useruploads/1563689432522seb.jpg /useruploads/1563689451097cpg.jpg /useruploads/1563689469745lav.jpg /useruploads/1563689489842mkw.jpg /useruploads/1563689508626duq.jpg /useruploads/1563689524838oxo.jpg /useruploads/1563689544846uwc.jpg /useruploads/1563689565537old.jpg /useruploads/1563689591276xjx.jpg /useruploads/1563689613435yog.jpg /useruploads/1563689679211qhp.jpg /useruploads/1563689703939pgc.jpg /useruploads/1563689724901bur.jpg /useruploads/1563689741409vsi.jpg /useruploads/1563689763521hbp.jpg /useruploads/1563689778219rbq.jpg /useruploads/1563689793308rri.jpg
کلمات کلیدی
شیما  عطری - عکس
تهیه کننده

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب