لیست اخبار صفحه :1
توانبخشی در سالمندان
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع توانبخشی سالمندی

توانبخشی در سالمندان

دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی، دانشیار گروه گفتاردرمانی و رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «توانبخشی و سالمندی» با توجه به روند افزایشی جمعیت سالمندی در خصوص اهمیت پیشگیری و درمان به‌موقع موارد مرتبط با توانبخشی سالمندان مطالبی در خصوص اختلالات گفتار و زبان، اختلالات شنوایی سالمندان و اختلال‌های اسکلتی حرکتی ارائه کرد.

تأثیر افزایش سن در ناباروری
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت

تأثیر افزایش سن در ناباروری

دکتر فاطمه داوری تنها، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «تأثیر افزایش سن در ناباروری»، بازه زمانی 20 تا 30 سال را مناسب‌ترین زمان برای بارداری اول مادران معرفی کرد.

آنچه پدر و مادر برای داشتن فرزندانی سالم باید بدانند
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت

آنچه پدر و مادر برای داشتن فرزندانی سالم باید بدانند

دکتر پروانه صادقی مقدم، دانشیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «آنچه پدر و مادر برای داشتن فرزندانی سالم باید بدانند»، بر اهمیت ویژه «زمان مناسب تولد نوزاد» و نیز «تغذیه نوزاد با شیر مادر» تأکید کرد.

بازی و رفتار با نوزاد و شیرخوار به‌منظور ارتقای توانایی‌های مغزی او
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع جوانی جمعیت

بازی و رفتار با نوزاد و شیرخوار به‌منظور ارتقای توانایی‌های مغزی او

دکتر مامک شریعتی، معاون پژوهشی پژوهشکده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «بازی و رفتار با نوزاد و شیرخوار به‌منظور ارتقا توانایی‌های مغزی او»، بازی والدین با نوزاد را سبب تکامل سیستم مغزی او معرفی کرد.

نقش MRI در نوروپاتولوژی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

نقش MRI در نوروپاتولوژی

دکتر یلدا نیلی‌پور، دانشیار رشته نوروپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنرانی خود در برنامه تامزتاک دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «نقش MRI در نوروپاتولوژی»، بر نقش ویژه MRI در تشخیص تومورهای مغزی تأکید کرد.

کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی

دکتر منیژه بیگی، استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سخنرانی خود با عنوان «کاربرد تصویربرداری MRI در طراحی درمان رادیوتراپی»، با بیان اینکه «رادیوتراپی» یکی روش درمانی سرطان در کنار «جراحی» و «شیمی‌درمانی» است؛ بر اهمیت کاربرد MRI در رادیوتراپی تأکید کرد.

چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی

دکتر رامین جابری، استاد بازنشسته فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌های متخصصان فیزیک پزشکی در استفاده از MRI در رادیوتراپی»، قرارگیری تومورها نسبت به ارگان‌های حساس و تغییر اندازه‌شان را از دلایل نیاز به استفاده از دستگاه‌ها و تکنیک‌های نوین تصویربرداری معرفی کرد.

ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI

دکتر حمید رضا سلیقه راد، استادیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «ایران کشوری نوظهور در سرویس‌های پیشرفته بالینی MRI»، با اشاره به آمارهای جهانی اعلام کرد علی‌رغم کمبود تعداد دستگاه‌های اسکن MRI در کشور، در شاخص تعداد اسکن در سال به ازای هر 1000 نفر ایران رتبه قابل قبولی در سطح جهان دارد.

نقش MRI در تصویربرداری سرطان پستان و سایر بیماری‌های زنان
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI در کاربردهای بالینی

نقش MRI در تصویربرداری سرطان پستان و سایر بیماری‌های زنان

دکتر معصومه گیتی، استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان «نقش MRI در تصویربرداری بیماری‌های زنان»، با بیان اینکه در حال حاضر سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان زنان در کشور است؛ بر اهمیت MRI در تشخیص زودهنگام و درمان این بیماری تأکید کرد.

سوانح ترافیکی و سلامت
مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS TALKS) با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

سوانح ترافیکی و سلامت

دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنرانی خود با عنوان «سوانح ترافیکی و سلامت»، با اشاره به رشد آمار تصادفات منجر به فوت در محدوده شهری، حدود 20 درصد آمار مرگ‌ومیر تصادفات را مربوط به راکبان موتورسیکلت اعلام کرد.

تنظیمات قالب