بازدید تیم بازرسی شهرستان از تعدادی باشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

بازدید تیم بازرسی شهرستان از تعدادی باشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه‌های ستاد کرونای شهرستان با مشارکت اعضای تیم بازرسی شهرستان از اقدام به بازدید از باشگاه‌های زنانه شهرستان کرد.

پلمپ تعدادی آرایشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت‌های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

پلمپ تعدادی آرایشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت‌های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای کرونای شهرستان با مشارکت اعضای تیم بازرسی شهرستان در طی دو گشت بازرسی اقدام به پلمپ ۱۲ مورد آرایشگاه زنانه در سطح شهرستان کرد.

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» در معاونت بهداشت

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» در معاونت بهداشت

با حضور معاون بهداشت دانشگاه و مشاور مقام عالی وزارت بهداشت در امور بهداشتی اجرای مرحله چهارم غربالگری کشوری در مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» برگزار شد.