فراخوان دعوت از پزشکان مطب ها و بیمارستان های خصوصی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای شرکت در نخستین نشست مجازی ارتباط مستقیم با معاون درمان دانشگاه

فراخوان دعوت از پزشکان مطب ها و بیمارستان های خصوصی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای شرکت در نخستین نشست مجازی ارتباط مستقیم با معاون درمان دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پی راه‌اندازی شبکه اجتماعی اختصاصی درمان، درنظر دارد با برگزاری سلسله جلسات مجازی بین مدیران این معاونت و کادر درمان بخش خصوصی حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمینه را برای تسریع آگاهی از دغدغه‌های این حوزه و هم‌فکری و تلاش دوسویه برای رفع چالش های موجود فراهم کند.

معاون بهداشت دانشگاه از مراکز شبانه روزی شبکه بهداشت شهرستان ری بازدید کرد
همزمان با اربعین سالار شهیدان

معاون بهداشت دانشگاه از مراکز شبانه روزی شبکه بهداشت شهرستان ری بازدید کرد

دکتر علیرضا دلاوری معاون بهداشت دانشگاه، همزمان با اربعین حسینی با حضور در مراکز شبانه روزی شبکه بهداشت شهرستان ری، از فعالیت های کارکنان در راستای کنترل و مبارزه با ویروس کرونا بازدید کرد.