برگزاری دومین جلسه هماهنگی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با حوزه خواهران مالک اشتر و طیبه در راستای اجرای فاز دوم طرح سردار شهید سلیمانی

برگزاری دومین جلسه هماهنگی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با حوزه خواهران مالک اشتر و طیبه در راستای اجرای فاز دوم طرح سردار شهید سلیمانی

شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر دومین جلسه هماهنگی خود را با حوزه های خواهران بسیج با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور در فاز اول را برگزار کرد.

زیبایی فضای فیزیکی بیمارستان‌ها در ایجاد روحیه برای کارکنان و مراجعه کنندگان اثرات خوبی دارد
بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان بهارلو

زیبایی فضای فیزیکی بیمارستان‌ها در ایجاد روحیه برای کارکنان و مراجعه کنندگان اثرات خوبی دارد

دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان بهارلو در دیداری صمیمانه با مسئولان و کارکنان این مرکز از زحمات دلسوزانه آنان در 11 ماه اخیر قدردانی کرد.

بازدید مشاور معاون بهداشت دانشگاه از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در یک مرکز و پایگاه سلامت در شهرستان اسلامشهر

بازدید مشاور معاون بهداشت دانشگاه از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در یک مرکز و پایگاه سلامت در شهرستان اسلامشهر

دکتر وثوق، معاون بهداشت دانشگاه و هیئت همراه از مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت قائمیه در راستای روند فعالیت‌های اجرای تیم‌های مراقبت در شهرستان اسلامشهر بازدید کردند.

بازدید مشاور معاون بهداشت دانشگاه و هیئت همراه در راستای روند اجرای طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور در شهرستان اسلامشهر

بازدید مشاور معاون بهداشت دانشگاه و هیئت همراه در راستای روند اجرای طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور در شهرستان اسلامشهر

مشاور معاون بهداشت دانشگاه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر اقدامات انجام‌شده در خصوص رهگیری افراد در تماس با بیمار مبتلابه کرونا را بررسی کرد.