اخبار انتصابات

 

 

لیست اخبار صفحه :1
انتصاب دکتر محمود بیگلر به‌عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی از خدمات ارزشمند دکتر جلال غفارزاده

انتصاب دکتر محمود بیگلر به‌عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکترمحمود بیگلر را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب و در نامه‌ای از خدمات ارزشمند دکتر جلال غفارزاده، معاون پیشین قدردانی کرد.

انتصاب دکتر مجید بشکار به سمت رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی

انتصاب دکتر مجید بشکار به سمت رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی، دکتر مجید بشکار را به سمت رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی منصوب کرد.

انتصاب دکتر سیدحسن اینانلو به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از خدمات ارزشمند دکتر سیدعلی دهقان منشادی

انتصاب دکتر سیدحسن اینانلو به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر سیدحسن اینانلو را به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر سیدعلی دهقان منشادی، رئیس پیشین قدردانی کرد.

انتصاب دکتر محمد تقی طالبیان به عنوان رئیس بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از خدمات ارزشمند دکتر محمد طالب پور

انتصاب دکتر محمد تقی طالبیان به عنوان رئیس بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد تقی طالبیان را به سمت رئیس بیمارستان سینا منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر محمد طالب پور قدردانی کرد.

انتصاب دکتر محمود بیگلر به سمت سرپرست مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر مجتبی مجتهدزاده

انتصاب دکتر محمود بیگلر به سمت سرپرست مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمود بیگلر را به عنوان سرپرست مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر مجتبی مجتهدزاده،سرپرست پیشین این مجموعه قدردانی کرد.

 انتصاب دکتر مهدی ابراهیمی به عنوان سرپرست  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر محمدحسین صادقیان

انتصاب دکتر مهدی ابراهیمی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر مهدی ابراهیمی را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر محمدحسین صادقیان معاون پیشین قدردانی کرد.

انتصاب دکتر رامین رحیم نیا به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از خدمات ارزنده دکتر سید ابوالفضل ذاکریان

انتصاب دکتر رامین رحیم نیا به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر رامین رحیم نیا را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر سید ابوالفضل ذاکریان قدردانی کرد.

 انتصاب دکتر حسن توکلی به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران
قدردانی رئیس دانشگاه از خدمات ارزنده دکتر حامد عبدالهی

انتصاب دکتر حسن توکلی به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر حسن توکلی را به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر حامد عبدالهی رئیس پیشین مجتمع قدردانی کرد.