بدون واسطه با مسئولین


هم دانشگاهی گرامی

روابط عمومی دانشگاه بر اساس مسئولیت حرفه ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواست های مردم به مسئولان دانشگاه را عهده دار می باشد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی است و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیئت رئیسه


حجت الاسلام میرمجید سید قریشی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دکتر محمود بیگلر

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

دکتر منان حاجی محمودی

معاون غذا و دارو

دکتر منان حاجی محمودی

معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر عليرضا دلاوری

معاون بهداشتی