ورزش خانگی، بهترین مسیر مقابله با ویروس covid_19

ورزش خانگی، بهترین مسیر مقابله با ویروس covid_19

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهایی که باشگاه های ورزشی به دلیل شیوع کروناویروس تعطیل هستند، اقدام به آموزش تمرینات ورزشی از طریق کانال مجازی کرده است.

طراحی بازیهای خانگی با هدف کمک به تقویت مهارتهای شناختی و رفتاری کودکان در روزهای قرنطینه

طراحی بازیهای خانگی با هدف کمک به تقویت مهارتهای شناختی و رفتاری کودکان در روزهای قرنطینه

مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مجموعه نسل سالم تعداد متنوعی از بازی های شناختی رفتاری میدانی با قابلیت اجرا در منزل با حداقل امکانات معرفی کرده است.