اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا پاشیدن الکل بر روی سطح بدن باعث از بین رفتن ویروس کرونا از روی پوست می شود

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا پاشیدن الکل بر روی سطح بدن باعث از بین رفتن ویروس کرونا از روی پوست می شود

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا پاشیدن الکل بر روی سطح بدن باعث از بین رفتن ویروس کرونا از روی پوست می شود) را منتشر کردند.

مرور تست‌های تشخیصی ایمونولوژیک سریع برای کووید- 19 بر مبنای توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت

مرور تست‌های تشخیصی ایمونولوژیک سریع برای کووید- 19 بر مبنای توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت

یکی از سوالات در بروز اپیدمی بیماری کووید- 19 این است که با توجه به هزینه‌کم و سهولت انجام تست‌های تشخیصی ایمونولوژیک سریع، تا چه اندازه می‌توان از آنها به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری‌هایی مانند اجرای مداخلات بالینی و پیشگیرانه و یا حضور افراد در محل کار و تحصیل استفاده کرد؟

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد) را منتشر کردند.

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه راهنمای (پاسخ به پرسش آیا استفاده از بخور سرد و یا گرم در خانه در پیشگیری و یا بهبود بیماری موثر است) را منتشر کردند.