بازدید معاون بهداشت دانشگاه از ایستگاه های موقت کنترل فشارخون/ دکتر دلاوری از فعالیت 154 ایستگاه سیار و 254 واحد ثابت خبر داد

بازدید معاون بهداشت دانشگاه از ایستگاه های موقت کنترل فشارخون/ دکتر دلاوری از فعالیت 154 ایستگاه سیار و 254 واحد ثابت خبر داد

معاون بهداشت دانشگاه در دومین روز از فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون، روند اجرای طرح را منطقی ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این طرح در روزهای آینده با شتاب بیشتری پیگیری شود.