جلسه ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون در معاونت بهداشت برگزار شد/ تأکید دکتر دلاوری بر فعال‌تر شدن ایستگاه‌های بیمارستانی

جلسه ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون در معاونت بهداشت برگزار شد/ تأکید دکتر دلاوری بر فعال‌تر شدن ایستگاه‌های بیمارستانی

در جلسه ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون در معاونت بهداشت بر فعال‌تر شدن ایستگاه‌های موقت بیمارستانی و واردکردن لیست خطی تا آخر هفته تأکید شد.