لیست اخبار صفحه :1
بررسی برنامه نهایی سخنرانان سومین همایش ملی التهاب

بررسی برنامه نهایی سخنرانان سومین همایش ملی التهاب

در سومین جلسه کمیته علمی سومین همایش بین المللی التهاب (پیامدهای التهابی کووید- 19، گذشته، حال و آینده) که 10-7 اسفند سال 1401 برگزار خواهد شد، اعضای کمیته درباره برنامه نهایی سخنرانان همایش فوق بحث و تبادل نظر کردند.

برگزاری موفق کارگاه آموزشی سه روزه مطالعات بالینی و اصول بهینه کارآزمایی های بالینی در قالب مدرسه تابستانه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

برگزاری موفق کارگاه آموزشی سه روزه مطالعات بالینی و اصول بهینه کارآزمایی های بالینی در قالب مدرسه تابستانه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن با همکاری اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی، سازمان غذا و دارو، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میزبان کارگاه کارآزمایی های بالینی و اصول بهینه انجام مطالعات بالینی شد.

 اولین مرکز ارائه دهنده خدمات پیشگیری و درمان استئوپروز و شکستگی در کشور در سایت بنیاد بین المللی پوکی استخوان معرفی شد

اولین مرکز ارائه دهنده خدمات پیشگیری و درمان استئوپروز و شکستگی در کشور در سایت بنیاد بین المللی پوکی استخوان معرفی شد

با بومی سازی نظام ارائه خدمات یکپارچه شکستگی های ثانویه در کشور که توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه طراحی شد، اولین مرکز درمانی ارائه دهنده خدمات یکپارچه شکستگی های ثانویه در سایت بنیاد بین المللی پوکی استخوان ثبت شد.

با توجه به اصل حفظ کرامت انسانی، بر محرمانه بودن اطلاعات بیماران در طرحهای پژوهشی تاکید شد
جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

با توجه به اصل حفظ کرامت انسانی، بر محرمانه بودن اطلاعات بیماران در طرحهای پژوهشی تاکید شد

سی و نهمین جلسه کمیته اخلاق مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی با حضور اعضای این کمیته در سالن دکتر فرهودی این مرکز برگزار شد و ضمن بررسی 8 طرح پژوهشی، مقرر شد که در مورد طرحهایی که پژوهش در مورد اطلاعات اخذ شده از بیماران است، همواره اصل رازداری و محرمانه بودن اطلاعات، گرفتن رضایتنامه آگاهانه و توضیح سودمندی اطلاعات برای خانواده های بیماران رعایت شود.

بررسی پرونده 11 بیمار مبتلا به نقص ایمنی اولیه در  نود و سومین جلسه پیوند سلولهای بنیادی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

بررسی پرونده 11 بیمار مبتلا به نقص ایمنی اولیه در نود و سومین جلسه پیوند سلولهای بنیادی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

نود و سومین جلسه پیوند سلولهای بنیادی با حضور اساتید فوق تخصص ایمونولوژی،آسم و آلرژی و هماتولوژی و انکولوژی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی برگزار شد.