برگزاری دومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری و اولین کارگاه مجازی آنلاین در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری دومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری و اولین کارگاه مجازی آنلاین در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری و اولین کارگاه مجازی آنلاین با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی را ویژه پزشکان و روانشناسان برگزار می‌ کند.

فراخوان پخش غيرهمزمان AMEE 2020

فراخوان پخش غيرهمزمان AMEE 2020

پخش غیر همزمان کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی amee 2020 در قالب وبینار برگزار می شود و مخاطب آن تمامي علاقه مندان به كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي اروپا در منطقه آمايشي 10 است.

 اولین کارگاه مجازی آنلاین  مرکز ملی مطالعات اعتیاد با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی  ویژه پزشکان و روانشناسان برگزار می شود

اولین کارگاه مجازی آنلاین مرکز ملی مطالعات اعتیاد با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ویژه پزشکان و روانشناسان برگزار می شود

گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین و سومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری و اولین کارگاه مجازی آنلاین با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی را ویژه پزشکان و روانشناسان برگزار می‌ کند.

حضور ایران در نشست سران عالی رتبه بهداشت جهان در کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

حضور ایران در نشست سران عالی رتبه بهداشت جهان در کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

در حاشیه هفتاد و پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGA) نشست کارگروه بین الدولی آژانس ملل متحد در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، جلسه ای با هدف بررسی پیامدهای بحران کووید 19 بر پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در جهان پنجشنبه 25 سپتامبر 2020 برگزار شد.